Hradítka sekcí

Typizovaná hradítka jsou výšky 110 mm,jsou vyrobena z pozinkovaného plechu.
Provedení –těsná –tzn.na hradítku je připevněna těsnící kurta,která doléhá na dopravní pás a nedovoluje dopravovanému materiálu přepadávání mimo dopravník.
Provedení –volné- ,kdy mezi hradítkem a dopravním pásem je mezera cca 8 mm.Používají se při přepravě kusového materiálu
Provedení – pevná- jsou součástí sekce dopravníku.Vyrábí se těsné i volné.
Vyrábí se dle materiálu dopravníku.
Dle dohody s výrobcem lze dodat hradítka odlišného provedení.