Lomené dopravníky

Konzultace - Projektování - Zpracování - Výroba - Montáž - Servis - Náhradní díly

Lomené dopravníky jsou určeny převážně pro přepravu kusového materiálu – výlisků,výstřižků,baleného zboží apod.
Standardní provedení těchto dopravníků jsou určena především pro dopravní cesty od vstřikovacích lisů,balících stojů apod.
Šířka dopravního pásu pro běžný úhel zalomení-tzn. Do 45´-je max.500 mm
Větší šířka dopravního pásu je možná při menším úhlu zalomení,případně dodatečnou úpravou pásu.Toto je možné řešit vedením pásu válečkovými řetězy,případně vedením pásu v ose.
Větší šíře lze také řešit modulárním pásem. Řešení je nutno konzultovat individuálně.